Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz.